• 25 Σεπ 17

  Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση

  Η κρανιοεγκεφαλική κάκωση είναι ο τραυματισμός του κρανίου και του εγκεφάλου. Το κρανίο προστατεύεται από τις μήνιγγες και εσωτερικό μυϊκό τοίχωμα και συνεπώς είναι καλά προστατευμένος. Η κάκωση μπορεί να είναι κλειστή, που σημαίνει ότι ο εγκέφαλος δεν είναι εκτεθειμένος στο εξωτερικό περιβάλλον, ή ανοιχτή όταν ο εγκέφαλος εκτίθεται στο εξωτερικό περιβάλλον. Σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις υπάρχει πολύ συχνά αιμάτωμα το οποίο ανάλογα με την τοποθεσία του ονομάζεται, υποσκληρίδιο (μεταξύ σκληράς μήνιγγας και εγκεφάλου), επισκληρίδιο (πάνω από την σκληρή μήνιγγα) ή ενδοεγκεφαλικό. Δευτερογενώς μετά την βλάβη εμφανίζεται οίδημα, το οποίο αυξάνει την ενδοκρανιακή πίεση και υπάρχει πιθανότητα συμπίεσης εγκεφαλικού ιστού και νέκρωσής του από ισχαιμία.

  Συμπτώματα

  Τα συμπτώματα δεν είναι εύκολο να προσδιοριστούν καθώς η ένταση του χτυπήματος, η φορά και το σημείο του χτυπήματος διαφοροποιούν την εικόνα δραματικά. Είναι πιθανό να υπάρχουν ελαφρά συμπτώματα πλήρως αντιστρεπτά, επιληπτική κρίση, παράλυση, διαταραχές ομιλίας, απώλεια συνείδησης ή κώμα,.
  Αίμα ή εγκεφαλονωτιαίο υγρό που προέρχεται από την μύτη ή το αυτί μπορεί να υποδηλώνει τραύμα του κρανίου. Το σημείο Battle (μελανιά πίσω από το αυτί), όσο και οι μελανιές στα βλέφαρα, είναι ενδεικτικά καταγμάτων της βάσης του κρανίου.

  Άλλα πιθανά συμπτώματα

  Παράλυση / Πάρεση
  • Σπαστικότητα/υπερτονία μυών
  • Αγνωσία
  • Απραξία
  • Άλλες γνωσιακές βλάβες
  • Άρση αναστολών
  • Ευερεθιστότητα
  • Συναισθηματικές μεταβολές

  Αντιμετώπιση

  Η αντιμετώπιση της κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης εξαρτάται από τη σοβαρότητα της κάκωσης. Σε κάποιες σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να απαιτείται διασωλήνωση, υποστήριξη αναπνοής. Επίσης μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση, ώστε να μειωθεί η αυξημένη ενδοκράνια πίεση, αφαιρώντας αιματώματα.
  Η αποκατάσταση στην κρανιοεγκεφαλική κάκωση
  Η κάκωση κάποιες φορές είναι ελαφρά και η αποκατάσταση γρήγορη. Κάποιες φορές τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται όμως είναι πιο σύνθετα και απαιτούν την συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων θεραπευτών και ιατρών για να επιτευχθεί το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Για αυτό το λόγο φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, υδροθεραπευτές, ψυχολόγοι υπό τις κατευθυντήριες οδηγίες των ιατρών, συντάσσουν ένα πλάνο αντιμετώπισης που αναλύει κάθε σημαντική εξέλιξη ή πρόβλημα και οργανώνει την αποκατάσταση.

  Οι στόχοι της φυσικοθεραπείας στην κρανιοεγκεφαλική κάκωση προσαρμόζονται ανάλογα με το κινητικό ή γνωστικό έλλειμμα που προκύπτει από την βλάβη. Επιγραμματικά στόχοι που μπορούν να τεθούν είναι:

  Ικανότητα μετακίνησης στο κρεβάτι
  • Ικανότητα μετακίνησης προς και από το αμαξίδιο
  • Αντιμετώπιση πόνου
  • Αντιμετώπιση παράλυσης, πάρεσης και σπαστικότητας
  • Περιορισμός δευτερογενών επιπλοκών όπως δυσκαμψία σε κάποια άρθρωση
  • Ορθοστάτηση
  • Εκπαίδευση ισορροπίας
  • Ενδυνάμωση του μυϊκού συστήματος
  • Βάδιση με η χωρίς βοήθημα
  • Μεγιστοποίηση της λειτουργικής ανεξαρτησίας του ατόμου

  Η ομάδα αποκατάστασης από την πρώτη μέρα έχει ενεργό ρόλο και αποσκοπεί να ελαχιστοποιήσει τον χρόνο προσαρμογής προς όφελος του ασθενούς και της πιο γρήγορης ανάρρωσης. Η ανθρώπινη προσέγγιση του ασθενούς και συζήτηση με συγγενείς και τον ίδιο, αποτελούν στοιχεία τα οποία η ομάδα αποκατάστασης αξιοποιεί ώστε να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για την πρόοδο του. Επιπλέον η ψυχολογική προσέγγιση του ανθρώπου και η αντιμετώπιση των σκέψεων και προβληματισμών του είναι αντικείμενο των πρώτων συναντήσεων της ομάδας αποκατάστασης.
  Η καλή επαφή με τον ασθενή είναι κρίσιμη και είναι ένα στοίχημα για τον ίδιο και την ομάδα θεραπευτών. Η διεπιστημονική ομάδα μπορεί να συνεισφέρει σε αυτήν την φάση με διάφορους τρόπους. Ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να προσδιορίσει τις κινητικές του ικανότητες, όπως την μυϊκή δύναμη το εύρος τροχιάς κίνησης αρθρώσεων, την σταθερότητα του κορμού του, την ασφάλεια στη μετακίνηση. Ο εργοθεραπευτής συνεργάζεται με τον φυσικοθεραπευτή και την υπόλοιπη ομάδα, αξιοποιεί την κινητική βελτίωση του ασθενή και την ενσωματώνει στην καθημερινότητά του. Η ένδυση, η σίτιση, ή μεταφορά σε χώρους ψυχαγωγίας είναι βασικές ικανότητες για την ψυχική του υγεία. Ο εργοθεραπευτής παρατηρεί επιπλέον αδυναμίες κατά την εφαρμογή τους και συνεννοείται με τον φυσικοθεραπευτή για τον εντοπισμό και αντιμετώπιση κάθε κινητικού ή λειτουργικού ελλείμματος. Παράλληλα ο λογοθεραπευτής παρακολουθεί την πρόοδο της επικοινωνίας, λόγου, κατάποσης, ενώ και ο ψυχολόγος επιβλέπει την γενικότερη πορεία της ψυχολογικής του κατάστασης, προτείνοντας τροποποιήσεις και παρεμβάσεις. Η συνεργασία και επικοινωνία των θεραπευτών είναι το βασικό συστατικό της επιτυχίας στην αποκατάσταση.
  Στην πρώτη φάση αλλά και καθ’ όλη την διάρκεια της αποκατάστασης παρακολουθείται η υγιεινή του δέρματος ειδικά στο σημεία όπου υπάρχει ή είναι δυνατόν να παρουσιαστούν κατακλίσεις.

  Έκτοπη οστεοποίηση

  Η έκτοπη (ετερότοπη) οστεοποίηση είναι η παρουσία και παραγωγή οστού από τον οργανισμό του ασθενούς στις αρθρώσεις με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση τους. Ο μηχανισμός που διεγείρει την παραγωγή οστού δεν είναι γνωστός αλλά ενοχοποιείται τραυματισμός των γειτονικών ιστών ή αντίδραση του συμπαθητικού συστήματος σε ερεθίσματα που ακολουθούν την κάκωση. Η προσεκτική κινητοποίηση της άρθρωσης και κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή πολλές φορές αποτρέπει την επιδείνωση και παραγωγής οστού με περιορισμό εύρους κίνησης και της λειτουργικότητας. Πολλές φορές όμως η οστεοποίηση έχει εδραιωθεί από τις ημέρες της νοσηλείας στο γενικό νοσοκομείο. Σε αυτήν την περίπτωση καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για αύξηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης που κινδυνεύει με περιορισμό και ακολουθείται εσπευσμένα κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Η οδός που επιλέγεται τελευταία και εφόσον η συντηρητική θεραπεία δείχνει να μην αποδίδει είναι η χειρουργική παρέμβαση. Η επιλογή της χειρουργικής παρέμβασης γίνεται με την διενέργεια ομάδας αποκατάστασης και στον χειρουργό γνωστοποιούνται οι επιθυμητοί στόχοι της παρέμβασης. Μετά το χειρουργείο η ομάδα αποκατάστασης ακολουθεί αυστηρό πρόγραμμα ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό όφελος από την χειρουργική παρέμβαση. Η μετακίνηση του ασθενούς εκτελείται με μέγιστη προσοχή ενώ η θεραπεία εκτελείται στην κατάλληλη ένταση και διάρκεια μετά από συνεννόηση με τον χειρουργό και τον Φυσίατρο.
  Σε έναν ασθενή με κρανιοεγκεφαλική κάκωση εμφανίζεται συχνά υπερτονία που εκδηλώνεται με την μορφή σπαστικότητας στους μύες του σώματος. Η κατανομή της σπαστικότητας στο σώμα εξαρτάται από τη βλάβη της πυραμιδικής οδού και μπορεί να είναι διάχυτη σε όλους τους μύες του σώματος, να εμφανίζεται διάσπαρτα, η σε κάποιο συγκεκριμένο ημιμόριο του σώματος.
  Η αντιμετώπιση της σπαστικότητας είναι καταρχάς συντηρητική. Η σωστή τοποθέτηση στο κρεβάτι κατά την ανάπαυση είναι καθοριστική. Η σωστή χρήση μαξιλαριών και η διατήρηση των κατάλληλων θέσεων είναι μια λεπτομέρεια που διαφεύγει της προσοχής στα νοσοκομείο και ακόμα και στα κέντρα αποκατάστασης . Η θεραπευτική παρέμβαση είναι σημαντική και στοχεύει στην αναστολή και εκούσια ενεργοποίηση των σπαστικών μυών μέσω εξειδικευμένων τεχνικών κινησιοθεραπείας. Πολλές φορές με την υποβοήθηση από φαρμακευτική αγωγή και σε συνδυασμό με τις παραπάνω παρεμβάσεις οι δυσλειτουργικοί μύες ενεργοποιούνται και δρουν λειτουργικά. Πολλές φορές μάλιστα ένας μυς είναι πιθανό να παρουσιάζεται ως σπαστικός για κάποιο χρονικό διάστημα και να είναι παροδικό καθώς είναι δυνατόν να ελεγχθεί από την ανάκαμψη του μυϊκού συστήματος και την ήπια φαρμακευτική επίδραση. Παραδείγματα είναι ο έλεγχος του γόνατος, η έσω στροφή του βραχίονα καθώς και ο υπτιασμός της ποδοκνημικής. Εφόσον η σπαστικότητα εντοπίζεται σε μερικούς μύες, η παρέμβαση που επιλέγεται είναι η έγχυση αλλαντικής τοξίνης. Η έγχυση αλλαντικής τοξίνης ακολουθείται από ειδικό πρωτόκολλο κινησιοθεραπείας, εργοθεραπείας και τοποθέτησης στο κρεβάτι.

  Επάνοδος στο σπίτι

  Η παραμονή στο κέντρο αποκατάστασης πρέπει να διαρκεί όσο πραγματικά το χρειάζεται ο ασθενής. Η επάνοδος στο σπίτι είναι ο στόχος της αποκατάστασής του και η επαναδραστηριοποίησή του στις κοινωνικές και εργασιακές του ανάγκες και υποχρεώσεις. Η επίσκεψη στο σπίτι ενθαρρύνεται ακόμα και κατά την περίοδο παραμονής στο κέντρο αποκατάστασης για μια ή δυο ημέρες. Με αυτόν τον τρόπο ο ασθενής αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες στο σπίτι και αναθεωρεί τους στόχους του και φυσικά απολαμβάνει την ζεστασιά του οικείου περιβάλλοντός του.
  Η ομάδα αποκατάστασης λόγω της προσφοράς της κατά την διάρκεια της παραμονής στο κέντρο αποκατάστασης, επιχειρεί να διασφαλίσει την διατήρηση των κεκτημένων λειτουργιών και την αποφυγή νέων απρόβλεπτων προβλημάτων. Παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για την προσαρμογή στην διαβίωση στο σπίτι πλέον, όπως η μελέτη της αρχιτεκτονικής του χώρου αν χρειάζεται και φυσικά η συνέχιση σε λιγότερο εντατικούς ρυθμούς της αποκατάστασής του.

  Η ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ

  Η ομάδα μας, σε όλους τους ασθενείς με ΑΕΕ και ΚΕΚ, εφαρμόζει εξατομικευμένα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης, αναλόγως της κινητικής και συνειδησιακής τους κατάστασης. Ελέγχει από την πρώτη επίσκεψη στον ασθενή, το επίπεδο επαφής και επικοινωνίας του, την κινητικότητα και αισθητικότητά του, την ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης καθώς και την ικανότητα κατάποσής του, ώστε να δώσει οδηγίες για τη θέση του σώματος στο κρεβάτι, τον τρόπο μεταφοράς του και τη διατροφή του. Όλη μαζί η ομάδα αποκατάστασης στη συνέχεια θα καταστρώσει το θεραπευτικό πρόγραμμα για τον κάθε έναν ασθενή ξεχωριστά, θα θέσει τους στόχους αποκατάστασης και θα ενημερώσει τους συγγενείς και τον ίδιο τον ασθενή για το τι είδους πρόγραμμα αποκατάστασης πρόκειται να ξεκινήσει.

  Τα προγράμματα αυτά αποκατάστασης είναι εξατομικευμένα και περιλαμβάνουν παθητικές και ενεργητικές κινήσεις, ασκήσεις διατήρησης και βελτίωσης εύρους κίνησης αρθρώσεων, παθητική ή υποβοηθούμενη κινητοποίηση, ενεργητικές ασκήσεις ισομετρικές, ισοτονικές και προοδευτικά αυξανόμενης αντίστασης, ασκήσεις βελτίωσης στάσης σώματος, εκπαίδευσης στατικής και δυναμικής ισορροπίας σε καθιστή και όρθια θέση, επανεκπαίδευση βάδισης και βελτίωση προτύπου βάδισης, αύξησης μυϊκής ισχύος και αντοχής, αερόβιες ασκήσεις, ασκήσεις βελτίωσης ιδιοδεκτικότητας, αδρής και λεπτής κινητικότητας άκρων και κινητικού συντονισμού του ασθενούς. Η ορθοστάτηση πραγματοποιείται με τη βοήθεια ανακλινόμενης κλίνης (tilttable), μηχανικού ορθοστάτη ή Arjo, ενώ σε παρετικούς μύες υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής νευρομυικού ηλεκτρικού ερεθισμού. ¨Όλα αυτά συνδυάζονται με τη λειτουργική επανεκπαίδευση στην εκτέλεση δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής (πχ προσωπική υγιεινή, πλύσιμο, ντύσιμο, χτένισμα, κλπ) με ή χωρίς τη χρήση βοηθητικών συσκευών ή μηχανημάτων.

  Ιδιαίτερα, σε ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα εφαρμόζεται αναπνευστική φυσιοθεραπεία για βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας, της ενίσχυσης του βήχα και της παροχέτευσης των εκκρίσεων, ενώ παράλληλα ο ασθενής εκπαιδεύεται, όπως εφαρμόζεται σε όλους τους ασθενείς, στις αλλαγές θέσεων επί κλίνης και στις μεταφορές του από το κρεβάτι στο αμαξίδιο ή στη τουαλέτα ή στο γυμναστήριο.

  Σε ασθενείς με διαταραχές κατάποσης, οι παρεμβάσεις που πραγματοποιεί η ομάδα αποκατάστασης αποσκοπούν στην αντιμετώπιση και βελτίωση της δυσφαγίας και στην αποφυγή εισρόφησης. Προτείνει λοιπόν τη τοποθέτηση του ασθενούς στη κατάλληλη θέση και στάση στη κλίνη για ασφαλή κατάποση, τη τροποποίηση της σύστασης της τροφής σε μαλακή, υγρών με προσθήκη συμπύκνωσης και οπωσδήποτε προτείνει τη διενέργεια FEES (FlexibleEndoscopicEvaluationofSwallowing), που πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ΩΡΛ, για την εκτίμηση της λειτουργικότητας του μηχανισμού της κατάποσης και την σύσταση του είδους της τροφής που είναι πιο ασφαλής για τον ασθενή.

  Σε ασθενείς με διαταραχές του λόγου και της κατανόησης-αντίληψης (αφασία, αλεξία, απραξία, δυσαρθρία, κλπ), η ομάδα μας ακολουθεί εξειδικευμένες τεχνικές αντιμετώπισης της αφασίας, με επικέντρωση της προσπάθειας στην κατανόηση, ανάγνωση, γραφή και εκφορά του λόγου, καθώς και στη διερεύνηση της παρουσίας γνωσιακών και λειτουργικών ελλειμμάτων, ψυχολογικών διαταραχών και διαταραχών συμπεριφοράς, με τη διενέργεια νευροψυχολογικών τεστ.

  Σε όλους εφαρμόζεται ψυχολογική υποστήριξη για τη διαχείριση άγχους, κατάθλιψης και διαταραχών συμπεριφοράς, ενώ ενθαρρύνεται ο ασθενής και το περιβάλλον του να συμμετέχει στο πρόγραμμα αποκατάστασής του με την υποστήριξη της οικογένειάς του, για να επιτύχει την κοινωνική του επανένταξη.

  Δίδεται μεγάλη έμφαση στη πρόληψη και αντιμετώπιση κατακλίσεων και από νωρίς ο ασθενής εκπαιδεύεται στη διαχείριση εντέρου και κύστεως, εφόσον είναι εφικτό. Επίσης, για τη πρόληψη και αντιμετώπιση της σπαστικότητας που μπορεί να εμφανισθεί μετά από ΑΕΕ ή ΚΕΚ, δίδονται οδηγίες για τη σωστή τοποθέτηση του κορμού και των πασχόντων μελών στη κλίνη του ασθενούς, καθώς και εφαρμόζονται νάρθηκες ηρεμίας στις επηρεασμένες αρθρώσεις για τη διατήρηση του εύρους κίνησης. Σε περιπτώσεις όπου έχει ήδη εγκατασταθεί σπαστικότητα, εκτός των ειδικών ναρθήκων ηρεμίας, εκτελούνται ενεργοπαθητικές διατατικές ασκήσεις για διατήρηση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων και χορηγείται φαρμακευτική αγωγή με μπακλοφένη (Baclofen), ενώ σε πιο έντονη σπαστικότητα υπάρχει η δυνατότητα επιλεκτικής ενδομυϊκής έγχυσης βοτουλινικής τοξίνης (Botox, Dysport) για τη μείωση της μυϊκής υπερτονίας, τοπική μυοχάλαση, ελάττωση άλγους και βελτίωση της λειτουργικότητας του ασθενή.

  Σε όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του, ο ασθενής, είναι σε συνεχή επιτήρηση των ζωτικών του λειτουργιών, λαμβάνει ανελλιπώς τη φαρμακευτική του αγωγή και η περιποίηση κατακλίσεων, ενδοφλέβιων ή άλλων γραμμών πραγματοποιείται καθημερινά, καθώς η νοσηλευτική υπηρεσία φροντίζει για την ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση όλων των ασθενών, με την ορθή εκτέλεση και εφαρμογή των ιατρικών εντολών και των οδηγιών της ομάδας αποκατάστασης. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης από ξαφνική εμφάνιση κάποιας επιπλοκής ή νέας νόσου (πχ εμφράγματος μυοκαρδίου, επιληπτικών κρίσεων, νέου ΑΕΕ, κλπ), υπάρχει άμεση κινητοποίηση προσωπικού για τη σταθεροποίηση του ασθενούς και την ασφαλή μεταφορά του για την αντιμετώπιση του προβλήματός του σε ειδικό ιατρικό κέντρο ή νοσοκομείο, μετά από τη σύμφωνη γνώμη των συγγενών και του ασθενούς.

  Τέλος, πριν την έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο και με τη βοήθεια των οικείων του διενεργείται κατ’ οίκον επίσκεψη μελών της ομάδας αποκατάστασης, προκειμένου να ελεγχθεί ο περιβάλλων χώρος και να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, ώστε να προσαρμοσθεί η κατοικία στις ανάγκες του ασθενούς.

  Λοιπές Υπηρεσίες

  • Πολυνευροπάθειες

   Οι πολυνευροπάθειες είναι παθήσεις των περιφερικών νεύρων.

  • Παραπληγίες

   Παραπληγία είναι μια διαταραχή στην κινητική ή αισθητηριακή λειτουργία των κάτω άκρων.

  • Τετραπληγίες

   Η τετραπληγία ορίζεται διεθνώς αναφορικά με την ταξινόμηση των βλαβών του νωτιαίου μυελού.

  • Σκλήρυνση κατά πλάκας

   Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια χρόνια νευρολογική, αυτοάνοση ασθένεια στην οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στο κεντρικό νευρικό σύστημα προκαλώντας απομυελίνωση.

Features

 • Οι μεταβολές της διανοητικής κατάστασης των ασθενών που νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

 • Με τον όρο κατάγματα σπονδυλικής στήλης περιγράφονται τα κατάγματα των οστών της σπονδυλικής στήλης.

 • Η Εγκεφαλική Παράλυση (Cerebral Palsy), ή νόσος του Little, είναι πάθηση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

 • Με τον όρο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο περιγράφουμε το γεγονός της αιφνίδιας ανάπτυξης ενός νευρολογικού ελλείμματος