• Τι είναι το ERIGO;

  Τι είναι το ERIGO;

  Το ERIGO είναι ένα ανακλινώμενο τραπέζι με ενσωματωμένους οδηγούς κίνησης κάτω άκρων. Υποστηρίζει και διευκολύνει τη κινητοποίηση των κατακεκλιμένων ασθενών και συνεισφέρει στη προφύλαξη δευτερογενών επιπλοκών από τη παρατεταμένη ακινησία. Βοηθάει στη τοποθέτηση των ασθενών στη κατακόρυφη θέση, ενώ τα πόδια των ασθενών κινούνται με φυσιολογικό πρότυπο βάδισης και έχουν φορτίο να σηκώνουν.

  Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το ERIGO συγκρινόμενα με τη κινητοποίηση χρησιμοποιώντας ένα συμβατικό ανακλινώμενο τραπέζι, είναι τα εξής:

  • Παθητική κινητοποίηση των κάτω άκρων συνδυαζόμενη με τη κατακόρυφο θέση του ασθενή
  • Το φορτίο είναι προσθαφαιρούμενο από τα πόδια του ασθενή
  • Η κίνηση του κάτω άκρου μπορεί να είναι ανεξάρτητη για το δεξιό ή αριστερό πόδι του ασθενούς, αναλόγως των αναγκών του.

  Η εκπαίδευση στο συμβατικό ανακλινώμενο τραπέζι είναι η συνήθης θεραπεία στην εντατική ιατρική και είναι μέρος της πρώιμης κινητοποίησης των νευρολογικών ασθενών με αισθητικοκινητική βλάβη. Ο στόχος αυτής της θεραπείας με το ERIGO είναι η προοδευτική προσαρμογή της κυκλοφορίας του ασθενούς στη κατακόρυφη θέση και η προοδευτική εφαρμογή πίεσης στα κάτω άκρα με το βάρος του σώματος του ίδιου του ασθενούς. ¨Άλλο θεραπευτικό αποτέλεσμα με το ERIGO είναι το να μπορείς να κινείς τα πόδια του ασθενούς, ώστε να υποστηρίζεται η κινητοποίησή τους και να προλαμβάνονται οι δευτερογενείς βλάβες, όπως οι συσπάσεις και η μυϊκή ατροφία. ¨Έτσι, με το ERIGO επιτυγχάνεται η συνεχής μετακίνηση από οριζόντια σε κατακόρυφη θέση (από 0 – 80ο) με το ανακλινώμενο τραπέζι και η δυνατότητα κινητοποίησης των κάτω άκρων σε όλο το εύρος των κινήσεων και φορτίων.

  Συμπερασματικά, το ERIGO:

  • Υποστηρίζει την κινητοποίηση των κατακεκλιμένων ασθενών
  • Προλαμβάνει δευτερογενείς επιπλοκές που προέρχονται από τη κατάκλιση
  • Βελτιώνει το επίπεδο της εγρήγορσης σε ασθενείς με εγκεφαλικές κακώσεις με το να ενισχύει τις αισθητικοκινητικές εμπειρίες.

  Λαμβάνοντας υπόψη τις αντενδείξεις και τη κατάσταση υγείας του κάθε ασθενούς, το ERIGO μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προσοχή και στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Αιμοδυναμική αστάθεια (υπόταση)
  • Σπαστικότητα κάτω άκρων
  • Κινητοποίηση ασθενών με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
  • Περιορισμένη αναπνευστική λειτουργία.

  Το ERIGO δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με τις παρακάτω αντενδείξεις:

  • Έκδηλες, μόνιμες συσπάσεις κάτω άκρων (ισχίου, γόνατος, άκρου ποδός)
  • Βάρος σώματος μεγαλύτερο από 135 κιλά
  • Μήκος ποδιού μικρότερο από 70 ή μεγαλύτερο από 102 εκατοστά
  • Προγραμματισμός συσκευής που δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στον ασθενή
  • Οστική αστάθεια (μη σταθεροποιημένα κατάγματα, ασταθής σπονδυλική στήλη, σοβαρή οστεοπόρωση, ψευδάρθρωση)
  • Ανοικτές δερματικές βλάβες στη περιοχή των κάτω άκρων και/ή της πλάτης-οσφύος-γλουτών
  • Καρδιακές αντενδείξεις
  • Μη συνεργάσιμη ή επιθετική συμπεριφορά, όπως σε παροδική ψυχωτική συνδρομή
  • Ασθενείς με εξαιρετικά δυσανάλογη ανάπτυξη κάτω άκρων και/ή σπονδυλικής στήλης (πχ οστική δυσπλασία ή δυσπλασία χόνδρου)
  • Αγγειακές διαταραχές κάτω άκρων
  • Γενικά, ασθενείς που έχουν οδηγία να παραμείνουν κλινήρεις ή σε ακινησία λόγω οστεομυελίτιδας ή άλλης φλεγμονώδους/λοιμώδους διαταραχής.

  Ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να εκτιμήσει κάθε φορά σε εξατομικευμένο επίπεδο, τους πιθανούς κινδύνους και επιπλοκές της θεραπείας σε σχέση με το όφελος από αυτή και να προσαρμόσει τις θεραπείες και τη πορεία της θεραπείας σύμφωνα με τις ικανότητες του ασθενούς. Επιπλέον, η κατάσταση της υγείας του ασθενούς παίζει τον ίδιο σημαντικό ρόλο με την βασική εκτίμηση των κινδύνων σε ειδικές ομάδες ασθενών.

   

  Leave a reply →

Photostream